Engerneset: I et brev til Trysil kommune, skriver Knut Eggen i foreningen at det er ønskelig med en forhåndsvurdering av saken.

– Den er nå avholdt, og det er bestemt at vi ikke går videre med planen før vi har befart den aktuelle plasseringen må barmark. Do ved parkeringa i Brunnsdalen håper vi at det blir allerede i år, sier Eggen.

Eggen forteller at grunneieren er positiv, og at avtale skal skrives på et senere tidspunkt i planleggingen.Finansiering er det gjort sonderinger om, og som foreningen tror kan løses.

På platået

– En dagsturhytte, på vår dialekt kan vel helst kalles kvilbu, og vi ser for oss en bygg inntil 25 kvadratmeter. Samt med do og en eller to gapahuker. Aktuell plassering er et platå sørøst for Skagsvolas høyeste punkt, cirka 20 meter lavere enn toppen. Her er det fantastisk fin utsikt i alle retninger, ikke minst ut over Engersjøen, forteller Eggen.

– Bua kan være en lavvo av tre, med kne, produsert av Finstadlavvoen. Den brukes mange steder, blant annet på toppen av Brennhåmmåren ved Elgå og ved Elveoset ved Elgå, i enden av den universelle stien der. Lavvoen er et stort telt og slik sett et kjent element i friluftslivet. Et godt alternativ vil være en arkitekttegnet bu som bedre ivaretar kvilkoietradisjoner i Trysil både når det gjelder utforming og materialvalg, sier Eggen.

Må barduneres

– Vi tenker oss en betydelig grad av prefabrikering, slik at arbeidet på toppen kan utføres på en dag eller to. Det er én times gange i hver retning fra bilveg i Brunnsdalen. Elementene må fraktes med helikopter. Bruk av traktor eller ATV er ikke aktuelt, neppe snøskuter heller. Støping er mulig, men vil bli dyrt på grunn av helikopterfrakt, opplyser Eggen.

– Det er ikke vann på stedet. Selvfølgelig heller ikke strøm. Aggregat kan antagelig bare fraktes med helikopter. Både bu, do og gapahuker må barduneres, sier Eggen.

Åpen bu for vandrere

– Hensikten er at en åpen bu skal gjøre det mulig for vandrere på dagstur å kvile under tak når de ønsker det. De fleste bruker mer enn tre timer på turen over Skagsvola, inkludert mer eller mindre tid til å nyte utsikten. Et tilrettelagt sted for kvile vil bli mye brukt. Vi tenker oss at det skal være benker og bord utenfor bua, kanskje også en bålplass, sier Eggen

Planene omfatter en do og en gapahuk eller to for dem som vil kvile ute. Tiltaket tar også hensyn til at folks kunnskap om ferdsel i naturen kanskje ikke er på samme nivå som tidligere, verken når det gjelder antrekk eller vurdering av egne krefter. Vi kjenner ikke til at dette har skapt problemer på Skagsvola hittil, forteller han.

– Hvis ulykken eller uhellet skulle være ute, vil det være en fordel med en innendørs venteplass i området, sier Eggen.

– Dagsturhytter er en satsing flere steder i Norge, fordi de gjør turmål mer attraktive for flere. I Sogn og Fjordane leder fylkeskommunen en sprek satsing på dagsturhytter, mange av dem på fjelltopper av typen Skagsvola. Alle kommunene i fylket deltar og setter opp minst en hytte hver. Samtidig tilrettelegges stiene bedre, også ved at det legges inn opplevelser langs dem, spesielt rettet mot barn, sier Eggen.

6.000 siste år

– Vi tar med at Skagsvola blir et enda tydeligere turmål fra og med i sommer, når vegvesenet setter opp skilt i henhold til sin skiltinstruks, ved Engerneset bru og der Brunnsdalsvegen tar av fra Sennsjøvegen.

DNT arbeider for at flere skal gå tur. Skagsvola er en suksess. 4.600 personer har skrevet i turboka vår i 2016, stiens tredje sesong. Telleren til Destinasjon Trysil viste 6.000 passeringer.

Skagsvola føyer seg perfekt inn i to store satsinger: Folkehelsen som er et nasjonalt anliggende, og

helårsaktivitet som er et Trysil-anliggende, sier Knut Eggen.