ELVERUM: Det er som alltid forventet stor trafikk i og rundt Elverum i påsken, og spesielt ved hjemreise. For å unngå kork og lange køer har Statens vegvesen, politiet og Elverum kommunen tatt grep for å gjøre trafikkavviklingen best mulig. De vil sluse en del av trafikken som skal gjennom Elverum til en alternativ rute mot Oslo for å fordele trafikkbelastningen slik at ikke alle trenger å kjøre gjennom rundkjøringen ved Basthjørnet, der trafikken både fra Trysil og Engerdal og fra Østerdalen møtes. Trafikken på riksveg 25 fra Trysil vil i perioder blir styrt over Starmoen mot Jømna og deretter inn på rv. 2 videre mot Kongsvinger. Derfra går vegen mot Oslo-området via E16 til E6 på Kløfta.

Senioringeniør Arne Skybak i statens vegvesen ber om trafikantenes velvilje, tålmodighet og samarbeid for å få til dette sllik at alle kommer hjem trygt og sikkert uten å måtte stå i kø for lenge.

- Dette tiltaket vil bidra til mindre trafikk gjennom Elverum, og dempe ulempene hjemreisetrafikken vanligvis medfører, sier han.

Han anmoder de som kjører den alternative ruten øst for Elverum sentrum om å kjøre etter forholdene og vise særlig hensyn til de som bor langs vegen. Den alternative ruten vil bli skiltet over Starmoen, med utkjøring på rv. 2 på Jømna.