TRYSIL: Trysil skytterlag anser seg som veldig heldig som får lov å komme til Tenaasen å skyte lagsmesterskap felt sammen med Jordet og Tenaasen skytterlag, på deres anlegg i Slettås hvert år 2. påskedag. Det er ekstra gledelig å se at så mange unge synes det er morsomt å skyte, begge lagene hadde til sammen 12 deltakere i klasse nybegynner ungdom, 1 rekrutt og 2 eldre rekrutter. Alle skyttere i rekrutteringsklassene begge lag skjøt svært godt. Anviserne rapporterte at de beste samlingene på finfelt denne dagen ble levert med kal. 22 under til dels vekslende forhold, meget imponerende skyting av våre yngste skyttere!

Lagsmesterskap Trysil skytterlag 17.04.17.

Klasse NU: Ask Karlsmoen 19/1, Storm Karlsmoen 27/6, Adrian Rønningen 28/7, Erlen Rønningen 5/0, Petter Galaasen Spangen 23/4, Sondre Løvåsen Skjefstad 28/10, Jarle Bråten 28/7, Anna Galaasen Spangen 30/12, Ingeborg Sletten 30/17. Klasse R: 1) Lars Myhre Aas 23/2. Klasse ER: 1) Elias Myhre Aas 30/17. Klasse V73: 1) Rolf Lutnæs 42/9, 2) Trond Sætre 26/12. Klasse V65: 1) Knut Løvåsen 42/10, 2) Kjell Vestmo 39/7, 3) Karsten Kjernåsen 30/23. Klasse 3-5: 1) Frank Willy Lie Bråten 41/6, 2) Bent Ove Bredal Løvåsen 41/4.

Lagsmesterskap Jordet og Tenaasen skytterlag 17.04.17.

Klasse NU: Jan Einar Kristiansen 25/11, Otilie Øverås 30/23, Pernille Vesterhaug 28/9. Klasse ER: 1) Eline Øverås 29/12. Klasse V73: 1) Gunnar Skjæret 42/9, 2) Martin Ottershagen 40/5. Klasse V55:1) Arve Lind 32/2 eo 2) Arild Solvang 32/2 eo. Klasse 3-5: 1) Jan-Eivind Skjæret 42/7, 2) Lars Lind 41/5, 3) Terje Øvergård 37/5, 4) Kåre Morten Tangen 34/2, 5) Bjørn Lind 31/2.