JORDET: Mandag morgen hadde Jordet besøk av en gåseflokk, som rastet på tur videre nordover. Den telte rundt 120 stk.

Gjessene er kortnebbgjess som er på tur fra vinteropphold på De britiske øyer og i Danmark til Belgia. Dette er en kortdistansetrekkfugl som kommer til Vest-Grønland, Island og Svalbard (Spitsbergen) for å hekke.

Denne arten trekker i store antall nordover over Hedmark i disse dager, og det er observert store flokker på flere hundre, ja opptil 2.500 individer samtidig i Åkersvika ved Hamar i det siste. Det er imidlertid ikke så ofte det observeres større flokker som raster i Trysil.

Kortnebbgåsa som trekker over indre østlandet nå hører til Svalbardbestanden og hekker der.

Kortnebbgåsa ankommer Svalbard i de to første ukene av mai mens tundraen fortsatt er dekket av snø og forlater øygruppen igjen i løpet av september