TRYSIL/ENGERDAL: En foreløpig ny statusrapport fra overvåking av ulvebestanden i vinter er laget av Høgskolen i Innlandet. Den konkluderer med at det er færre helnorske revirer, men flere grenseulver i år. Det betyr at flere av de norske ulveflokkene har vært over grensen. Slettåsflokken har fått endret status til grenserevir.

– Hvis vi trekker fra døde individer og sammenligner de foreløpige tallene fra april i år med april i fjor, så er det i år påvist 6–11 flere ulver i landet. Dette skyldes at det så langt i vinter er påvist flere individer i grenserevir mellom Norge og Sverige, forklarer Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Fra april i fjor til april i år har antall helnorske ulver gått ned med ni dyr, fra 61 til 52 ulver.

Har påvist ti valpekull

Stortinget har fastsatt et nasjonalt bestandsmål om 4–6 årlige ulvekull (ynglinger), hvorav minst tre kull skal være født i helnorske revir. Så langt i vinter er det bekreftet at det ble født valpekull i de fire helnorske revir. Det er Osdalen, Julussa, Letjenna og Aurskog. I tillegg er det født valper i seks grenserevir i 2016, som hver teller som en halv yngling. Ut fra Stortingets beregninger for yngling gir dette sju valpekull i 2016. Det er to mindre valpekull enn det var i 2015.

Det er så langt påvist 5 helnorske ulveflokker og 7 flokker i grenserevir. Det er i tillegg påvist 6 helnorske revirmarkerende par og 3 par i grenserevir.

– Alle ulverevir med flokker og revirmarkerende par som er påvist i vinter er med unntak av ett revir lokalisert helt eller delvis innenfor ulvesonen. Unntaket er Spekedalsreviret i Rendalen, der et ulvepar ble avlivet før jul, forklarer forsker Petter Wabakken.

Ulveovervåkingen pågår fortsatt

Overvåking på ulv varer i hovedsak til 31. mars, men revirgrenser kartlegges ut april. Systematiske sporing av ulv på snø, DNA-analyser av ekskrement-, urin-, hår- og vevsprøver, informasjon om døde ulver, samt mer tilfeldige ulvemeldinger er brukt.

Rovdata trenger fortsatt hjelp fra publikum og ber alle om å dele observasjoner, spor og sportegn. De kan meldes inn til Statens naturoppsyn (SNO), Høgskolen i Innlandet eller via rapportsystemet Skandobs på internett og app. Man kan også levere prøver av antatt ulveekskrement, -urin eller -hår til lokale rovviltkontakter i SNO, som vil sende prøvene inn for analyse.

Rekordmange DNA-prøver

I vinter har SNOs feltpersonale og ansatte på Høgskolen i Innlandet samlet inn rekordmange DNA-prøver. Og ikke minst har publikum også hjulpet til med å levere. Siden overvåkingssesongen startet 1. oktober er det registrert 661 ekskrement-, urin- og hårprøver av antatt ulv i Rovbase, sier Øystein Flagstad, genetiker i Rovdata. Så langt er 484 prøver ferdig analyserte med tilhørende slektskapsanalyser, inklusive vevsprøver av døde ulver. Resultater fra de resterende prøvene vil legges fortløpende i Rovbase etter hvert som de blir klare. En sluttrapport med endelige konklusjoner om bestandsstatus for ulv i Norge og Skandinavia fra vinterens overvåking kommer 1. juni i år.