Trysil: Siden februar har helsestasjonen i Trysil sammen med barnevernstjenesten kjørt åtte kvelder med et helt nytt kurskonsept i vårt distrikt. «Trygghetssirkelen» er et veiledningskurs for foreldre med barn fra 0 til 10 år, og det er første gang helsestasjon og barnevernet samarbeider om et slikt tilbud.

Trysil er den første i kommunesamarbeidet SÅTE som tilbyr slike kurs. Fire ansatte på helsestasjonen har gått en utdanningskurs på konseptet og to er sertifiserte til å holde kurs. I barnevernstjenesten er det fire som har sertifisering,

Gode erfaringer

11 foreldre har vært med på startkurset, og erfaringene er gode. Tilbakemeldingene tyder på at kurset har vært nyttig for alle. Uansett om man er fersk i foreldrerollen eller har større barn, er det noe å lære. Etter noen år med foreldreerfaring har det for mange dukket opp problemstillinger og spørsmål som det er greit å få hjelp til.

– Det er et nevenyttig kurs for alle, og de fleste får seg noen skikkelige aha-opplevelser, sier Pernille Lans som er barnevernspedagog og Gina Ødegård som er leder ved helsestasjonen.

Forstå barnet bedre

Kurset handler i stor grad om bevisstgjøring av foreldrerollen, og hvordan man skal se barnets behov best mulig. Selv om alle barn er ulike, er det mye som er likt, utfordringer som ligner. Det er flere måter å håndtere ulike situasjoner på. Det handler like mye om å gi barna frihet til å utforske, som å gripe inn og hjelpe når det trengs.

Målet med kurset er at barna skal oppleve trygghet og at det utvikler seg på en positiv måte.

Kurset har flere fokusområder. Barn har behov for foreldrene støtte både når det går bra og når de opplever noe vanskelig. Hvordan skal foreldre observere, tolke og imøtekomme behovet til barnet? Kurset lærer mer om hvordan barn håndterer sine følelser, noe de gjør i samspill med foreldrene.

Foreldrenes psykologiske og følelsesmessige tilgjengelighet påvirker også barnets måte å formidle sine egne følelser og behov på.

Viktig balanse

Noen ganger kan det føles vanskelig å håndtere situasjoner der barnet oppfører seg utfordrende, og kurset gir foreldrene noen redskaper til samspill, og hvordan takle sin egen frustrasjon. Det er en viktig balanse mellom å være tydelig og samtidig oppleves som en snill og god forelder.

Samtidig fokuserer kurset på hva barnet mener når det er vanskelig og hvordan man både kan forstå og hjelpe barnet til å oppføre seg bedre.

– Mange av kursdeltakerne vi har hatt med på startkurset sier at det er nyttig å finne andre måter å tenke på for å løse utfordringer, sier Lans.

Drømmer om alle

Erfaringen fra kurset er så bra at helsestasjonen og barnevernet ønsker å gjennomføre flere. Aller helst skulle de hatt alle foreldre i kommunen på kurs.

– Det kunne spart oss for mye arbeid tror Lans og Ødegård.

Barnevernet merker en økende pågang av saker. Noen av dem kunne ha vært unngått hvis flere gikk trygghets-sirkelkurset.

Å kjøre kurs er ressurskrevende men anses likevel så viktig at det er verdt å bruke tid og krefter på.

– Vi ser på ulike muligheter for å nå flest mulig foreldre, sier Ødegård. Når det blir nye kurs og i hvilken form er ikke bestemt ennå.

– Jeg skal på erfaringskurs 21. april og høre mer om erfaringer andre har gjort, sier hun.