Knut Storberget er blitt en fy-person for alle som kan litt om natur, dyreliv og vår fauna. Hans vendetta mot ulv er ødeleggende for det partiet han vil skal overta på Stortinget. Det oser av overtro og totalt mangel på kunnskaper og respekt for andre arter enn de som er til vår å bli spist av oss. Hans uendelige klager over den belastning noen stadig ytrer over det fåtall ulv verdens rikeste nasjon må nøye seg med , dekker over de motsatte holdninger fra de manges positive opplevelser at ulven er tilbake. Dette at ulven hører hjemme i skogene, at Norge blir et rikere land med intakte øko systemer, hvor rovdyr med ulv er en selvfølgelig del . Ulven var her lenge før vi mennesker slo oss til her nord. Vi brakte med oss husdyr, hvor sauen ikke er en naturlig del av vår fauna. Knut Storberget, hans eiendommer med private jaktinteresser lager betenkelige skygger,og avslører personlige preferanser hvor penger går foran en anstendig ansvarlighet. Norge fortjener der fir -dobbelte antall ulv for fremtiden , for at vår fauna ska komme i bedret balanse, der klovdyrbestander nu har tatt overhånd. Personlige jaktinteresser har ingenting å gjøre i de offentlige politiske avgjørelser! Hans støtte til ynkelig gjøring ; at noen velger å være redde for et dyr som Ikke er farlig for oss, er ikke et oppbyggelig menneske syn!

Helga Riekeles, Larkollen.