Regjeringen presenterte nylig reiselivsmeldingen som inneholder flere tiltak for å legge til rette for reiselivet i Norge. Reiselivsnæringen i Norge er i stor vekst, og meldingen beskriver hvordan regjeringen vil legge til rette for flere Norges-besøk de kommende årene.

En av de mange sentrale tiltakene for å støtte næringen, er å gi hotellene en betydelig rabatt på formuesskatten. Det er viktig at det er grunnlag for å drive hoteller også på avsidesliggende plasser hvor det er få overnattingsdøgn på vinteren, men mange turister på sommeren. En reduksjon i formueskatten vil sørge for bedre lønnsomhet for hotellene som i dag betaler formuesskatt.

Kiosker, butikker, hoteller, utleiefirmaer og flere tjener penger på turisme. Dette bidrar derfor til å sikre arbeidsplasser over hele landet. Derfor må vi legge til rette for at flere skal legge ferien til Norge. Regjeringen vil gjøre det mer attraktivt for turister å besøke Norge og forkaster derfor tidligere forslag om å innføre en særskatt for turister.

For Fremskrittspartiet er det også viktig at det skapes nye og trygge arbeidsplasser over hele landet. Utviklingen for turistnæringen de siste årene forteller oss at dette er en næring det er verdt å satse på, med tanke på verdiskapning og arbeidsplasser. Vi skal derfor legge til rette for at næringen skal kunne vokse enda mer ved å kutte skatter og byråkrati, utbygging av vei, rasteplasser, bro og bane og markedsføring av Norge i utlandet.

Sivert Bjørnstad, næringspolitisk talsmann for FrP