Denne våren vurderes et forslag om at kommunene skal overta mer ansvar og flere oppgaver på hjelpemiddelområdet. Vi som er avhengig av hjelpemidlene, frykter at en slik endring vil ramme oss hardt.

Målet for hjelpemiddelpoltikken er at funksjonshemmede skal leve selvstendig og delta i samfunnet. Dagens modell har hjelpemiddelsentraler med solid fagkunnskap, og hjelpemidlene som blir finansiert via folketrygden. Dette sikrer funksjonshemmede tilgang til både hjelpemidler og spesialkompetanse, uavhengig av hvor hjelpemidlene skal brukes; hjemme, i utdanning, arbeid og fritid. I følge Verdens Helseorganisasjon har Norge verdens beste modell for hjelpemiddel-formidling, fordi vi har en helhetlig organisering med høy ekspertise, og ivaretar behovet gjennom hele livsløpet, fra 0-100 år.

Vi ønsker ikke å bryte ned dette ved å spre ansvaret på kommunene. Rundt 25% av kommunene mangler ergoterapeut og har ingen forutsetninger for å ta denne oppgaven. Vi ønsker ikke flere oppgaver med uklar finansiering til kommunene.

Vi ber derfor kommunepolitikerne i Innlandets kommuner om å si nei til å endre en modell som i hovedsak fungerer godt for alle. Hvorfor fikse noe som ikke er ødelagt?

Norges Handikapforbund Innlandet

V/ Jorun Granberg, organisasjonskonsulent.