Hvem fikk HA 25/3 til Otto Hagen Granveien 5 2440 Engerdal ? Jeg fikk Klassekampen til en i Tufsingdal. Tidligere har jeg en gang fått Aftenposten og en gang Klassekampen i stedet for HA. Grunnen til dette er vel anbudshysteriet. Ved et anbud prøver en å få en jobb utført til laveste pris.Konsekvensene kan bli og blir at den som får jobben ikke er helt klar over jobbens størrelse eller hvordan den skal utføres. De som vant tilbudet i dette tilfelle, hadde forhåpentligvis en plan for hvordan dette skulle gjøres. Det ser ut som at planen var: «Da vi nå får en avisbunke,så får vi prøve å spre den etter beste evne.» At vi i utkantene får tull med med noen aviser er vel distriktspolitikk så det er ikke noe å henge seg oppi. Det er bare småting da en har søppelkaoset i minne.

Otto Hagen