I Engerdal har vi det kommunale informasjonsbladet Vard’n som jevnlig blir tilsendt kommunens innbyggere. Det er også tradisjon for at ordfører informerer noe om det politiske arbeidet som pågår, om ikke hvert år så i hvert fall en gang i mellom. Jeg mener ordføreren i mindre og mindre grad klarer å overholde den objektive vinklinga som bør forventes.

I siste Vard’n går ordføreren til forsvar for hvorfor det er så mange nyetableringer (på papiret) i kommunen; for meg er det ukjent at dette har vært offentlig kritisert? Beror forsvaret da på «løst prat på bygda», og hvilken rett har da kommunens øverste folkevalgte til å bruke et kommunalt informasjonsblad for å tilbakevise kritikk?

I samme informasjonsblad lekkes det også at Ungt Entreprenørskap vil bli styrket på EBUS. Sjøl er jeg glad hvis dette blir vedtatt, men vedtaket er faktisk ikke gjort ennå. Er det greit av ordføreren å bruke et kommunalt informasjonsblad til å «lekke» fremtidige vedtak?

I en slik rolle er ordføreren representant for hele kommunestyret, og ikke bare sin egen politiske liste. Den samme holdningen bør gjelde som «Ordføreren i Engerdal» i sosiale medier. Ekstra ille blir det når ordførerens retorikk får fritt spillerom i et ikke-politisk organ som Vard’n. At det er et valgår gjør dette enda mer betenkelig.

Derfor vil jeg i kommunestyret 19.04 spørre ordfører om hva som er hans egne vurderinger når han skriver til Vard’n, og jeg vil også spørre rådmannen om det er åpning for andre av kommunens politikere å skrive leserinnlegg dit.

Mvh Jo-Gaute Åsgård, Engerdal AP